Design Copyright © 2013 Wienna Studio
Ћир
|
Lat
|
Eng
|
Deu
|
Fra
|
Rus
|
Esp
Kuršumlijska Banja je jedna od banja sa najslavnijom prošlošću, poznata po raznovrsnim, veoma lekovitim toplim i mineralnim vodama, posebno po mineralnom blatu.

Kuršumlijska Banja se nalazi u kotlinskom proširenju doline reke Banjske, na 442 m nadmorske visine. Nalazi se na jugozapadu Kuršumlije, od koje je udaljena 11 km. Banjsku kotlinu okružuju sa svih strana dobro pošumljene planinske kose i visovi do 900 m visine ( na severu Trševina, na severozapadu Golimač i Crna Čuka, na jugozapadu Krš i Zdravkova Čuka, na jugu Gudžalište, na jugoistoku Palamarski vrh, na istoku Vojnićka kosa i na severoistoku Lakov breg).

Klima- Kuršumlijsku Banju karakteriše umereno kontinentalna klima. Banjska kotlina je suva, dobro osunčana, bez magle i prašine; sa svih strana je okružena pošumljenim visovima i izvanredno zaštićena od od jakih vetrova i naglih promena temperature.

Vodotoci – Kroz Kuršumlijsku Banju teče delimično kanalisana reka Banjska, posle Kosanice najduža i najbogatija pritoke Toplice. Uzvodno od Banje ovaj rečni tok se naziva Bunjačka reka, uz čiju dolinu vodi dobar makadamski put, do mnogih turističkih zanimljivosti. Reke nikada ne presušuju njihova voda je nezagađena i u njima žive krkuška, klen i skobalj, pa na njih rado dolaze ribolovci.

Termomineralne vode - Kuršumlijska Banja raspolaže sa pet grupa toplih (25-68 °C) i mineralnh voda, koje se po balneološkim osobinama svrstavaju u nekoliko najcenjenijih u Evropi. To je ugljenokisela, sulfidna, mineralna, hidrokarbonatna natrijumskog tipa, litijumska I fluorna hiperterma.

Godine 1987. Bušotinom je dobijena voda „Mamurluk“, koja je ugljeno-kisela, slabo mineralizovana, hidrokarbonatno natrijumska hipoterma. Spada u naše najbolje kisele vode i planira se za flasiranje.

Lekovita voda „Alkal“ dobijena je bušenjem 1988. godine u dolini Bunjačke reke. Spada u visoko-alkalne, nisko-mineralizovane, karbonatno-natrijumske akratopege (14 °C), ima sličnosti sa prolomskim vodama, pa je pogodna za lečenje kožnih oboljenja, bolesti organa za varenje, metabolizma I dr. Služba za balneoklimatologiju Instituta za rehabilitaciju iz Beograda 2004. godine dala je mišljenje za korišćenje sulfidne hiperterme u balneoterapijske svrhe kao pomoćno sredstvo u sklopu medicinske rehabiltacije – kupanjem, pošto se prethodno snizi temperatura vode u kadama ili bazenima kod sledećih hroničnih oboljenja:

  1. Bolesti lokomotornog aparata (hronični inflamatorni reumatizam, hroničn degenerativni zglobnireumatizam, vanzglobni reumatizam, stanja posle preloma kostiju I dr.)
  2. Ginekološka oboljenja (zapaljenski procesi nespecifične prirode, izvesni oblici steriliteta)
  3. Neurološka oboljenja (neuralgije, polineuriti)

Rekreacija – U bližoj okolini Kuršumlijske Banje postoje brojna izletišta do kojih vode „Staze zdravlja”. Najbliže izletište je crkvište Sv. Petke, u ataru Vrela, udaljeno oko 800 m. Crkvište se nalazi u mladoj hrastovoj šumi, a nedaleko od njega neuređen planinski izvor.

„Hajdučka česma” je od davnina omiljeno izletište banjskih gostiju, sa pitkom I hladnom planinskom vodom, na 620 m nadmorske visine. Udaljeno je oko 1,6 km od centra Banje.U ambijentu stare bukove šume uređen je izvor na „točak”, I postavljen je sto s klupama za odmor izletnika.

„Devojačka voda za oči”( u narodu poznata kao „Kićena voda”) nalazi se pored samog puta koji vodi prema Prepolcu, na 1650 m od centra Banje. To je hidrokarbonatna, magnezijsko-kalcijumska, nisko mineralizvana, slabo gvožđevita voda.Ova voda po narodnom verovanju pomaže lečenju očnih bolesti I anemije.

Smeštaj i ishrana- Zavod za rehabilitaciju “Žubor” predstavlja najvažniji smeštajni objekat koji raspolaže sa 158 soba I 240 ležaja. U sklopu hotela nalazi se I restoran koji raspolaže sa 250 sedišta. “Žubor” raspolaže društvenim prostorijama, aperitiv barom, bibliotekom, salom za bilijar I stoni tenis Itd. U medicinskom delu “Žubora” su dijagnostika, hidroterapija (dva bazena, individualne kade, lokalne kupke, kade za podvodnu masažu I habardove kade, hidro-kinezi terapija), cabinet za orošavanje, inhalator blatna terapija, elektro terapija, ultrazvuk, fototerapija, magnetno impulsno polje, ručna masaža I sl.

U neposrednoj blizini “Žubora” nalazi se otvoren bazen olimpijskih razmera, koji se puni termomineralnom vodom, pogodan za rekreaciju I sportska takmičenja. Uz bazen je bife “Plaža” sa 80 sedišta koji radi sezonski. Postoj sportski tereni za fubal, odbojku,košarku, rukomet.

Vila “Milica” sa 13 soba I 26 ležaja izgrađena je 1908. Godine, a posle Drugog svetskog rata podignut je sprat, pa je imala ukupno 26 soba I 52 ležaja.Ovaj objekat pretvoren je u radničko odmaralište od strane sindikalne organizacije opštine Zvezdara iz Beograda. Od 1995. Godine uvedeno je grejanje termomineralnom vodom, pa vila ima uslova za zimski boravak gostiju. U njenom sastavu je restoran “Prepolac”, kapaciteta 150 sedišta.

Dečje odmaralište Crvenog krsta – zgrada Crvenog krsta iz Niša korišćena je za smeštaj dece I učitelja. Raspolaže sa 10 soba I 25 ležaja, restoranom od 72 sedišta, od čega je 36 u bašti. Od 1995. Godine uvedeno je grejanje korićenjem geotermalne energije, pa se može koristiti tokom čitave godine.